Polityka prywatności

W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Ożóg sp. z o.o. Pytlak Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej „Administrator”).
  Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

  • pisemnie na adres: ul. Wspólna 35/3, 00-519 Warszawa
  • przez e-mail: kontakt@ozogpytlak.pl
  • telefonicznie: 22 100 46 10
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach wysyłania do Państwa informacji o tematyce prawniczej, informacyjnej, promocyjnej oraz informacji o organizowanych przez Administratora wydarzeniach tj. szkoleniach, konferencjach itp.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie przekazanych nam przez Państwa danych osobowych.
 4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu rezygnacji przez Państwa z newsletter’ a.
 5. Odbiorcą Państwa danych są podmioty świadczące nam usługi informatyczne.
  Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane przez wspólników administratora oraz przez upoważnionych przez niego pracowników oraz współpracowników.
 6. Posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

 • Podanie danych jest dobrowolne. Państwa dane nie podlegają profilowaniu.
 • Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.